Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

Utworzono dnia 28.02.2020

Wsparcie specjalistyczne dla mieszkańców
Gminy Łapsze Niżne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że tutejszy Ośrodek rozpoczął realizację Projektu Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne”.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań
i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej).

Celem wsparcia jest inspirowanie do zmian ukierunkowanych na poprawę dostępności do usług pomocy społecznej, rozwój pracy socjalnej oraz podniesienie jakości działalności Ośrodka. W związku z powyższym w naszej Gminie można skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistów, m.in.:

psychoterapeuty, radcy prawnego, mediatora. Jest również możliwość skorzystania z pomocy specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie finansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łapsze Niżne.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych,

bądź pod numerem telefonu 18 26 59 145, 18 262 89 16 w godzinach pracy Ośrodka.

Poniżej przedstawiam harmonogram dyżurów psychoterapeuty, radcy prawnego i specjalisty w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Specjaliści przyjmują w budynku Urzędu Gminy Łapsze Niżne przy ul. Jana Pawła II 20, w pokoju na poziomie -1 w niżej podanych terminach. Jest możliwość umówienia się ze specjalistami na wizytę telefonicznie pod nr tel. 18 262 89 16.

PSYCHOTERAPEUTA (P. Katarzyna Kuziel-Rachwał): Umożliwienie w bezpiecznych warunkach osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami, przeżywającymi sytuacje trudne, poradzenia sobie z nimi. Pomoc tym osobom w poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych, zmiany lub radzenie sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Osoby korzystające ze wsparcia psychoterapeuty będą mogły uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, pomoc
w trudnych sytuacjach życiowych. Wsparcie kierowane jest m.in. do:

- osób, które mają trudności (i dostrzegają je ) wynikające z rozmaitych psychologicznych, osobistych i międzyludzkich problemów ( chroniczne zmęczenie, brak zadowolenia z życia, lęki, niestabilność emocjonalna, nieśmiałość, trudność w kontaktach z ludźmi lub płcią przeciwną, ciągłe niepowodzenia, zaburzenia zachowania u dzieci i inne),

- osób potrzebujących pomocy z powodu znalezienia się w trudnych sytuacjach życiowych (utrata bliskich, rozstania, utraty pracy, trudne sytuacje rodzinne, różnego rodzaje ostre i długotrwałe sytuacje konfliktowe i inne).

Dzień

Miesiąc

Godzina

12 (środa)

19 (środa) 

Luty 2020

1230 - 1530

1230 - 1530

04 (środa)

18 (środa)

Marzec 2020

 

1230 - 1530

1230 - 1530

08 (środa)

22 (środa)

Kwiecień 2020

1230 - 1530

1230 - 153

RADCA PRAWNY (P. Michał Dyda): pomoc dla osób, rodzin z wielorakimi problemami. Udzielanie informacji, porad, pomoc w przygotowywaniu pism przez prawnika świadczone m.in. w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego

Dzień

Miesiąc

Godzina

26 (środa)

Luty 2020

0830 - 1130

11 (środa) 

25 (środa)

Marzec 2020

 

0830 - 1130

0830 - 1130

01 (środa)

29 (środa)

Kwiecień 2020

0830 - 1130

0830 - 1130

SPECJALISTA W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE (P. Beata Lutomska): poszerzenie wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie, uzyskanie pomocy i wsparcia , uzyskania wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami, znalezienie sposobu na zmianę swojej sytuacji życiowej, uzyskanie wsparcia emocjonalnego, umożliwienie osobie doświadczającej przemocy w rodzinie w dzieleniu się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami, uwolnienie nagromadzonych napięć i emocji.

Dzień

Miesiąc

Godzina

17 (poniedziałek)

Luty 2020

1230 - 1530

11 (poniedziałek) 

25 (poniedziałek)

Marzec 2020

 

1230 - 1530

1230 - 1530

01 (poniedziałek)

29 (poniedziałek)

Kwiecień 2020

1230 - 1530

1230 - 1530

Dodatkowo informuję, że jest możliwość skorzystania z pomocy pozostałych specjalistów i form wsparcia: MEDIATORA, GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE Z PROBLEMAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI, GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY 18 262 89 16

lub OSOBISTY W BIURZE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAPSZACH NIŻNYCH.

PRACOWNICY SOCJALNI: przyjmują w godzinach pracy Ośrodka.

MEDIATOR: Przy pomocy mediatora można omówić swój problem i znaleźć rozwiązanie, najlepsze z możliwych i satysfakcjonujące obie strony sporu. Przedmiotem postępowania mogą być między innymi sprawy dotyczące: pojednania małżonków lub ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy  rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe
i mieszkaniowe.

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE Z PROBLEMAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI: pomoc kierowana do osób doświadczających różnych form przemocy, których życiem zawładnął lęk, chaos i poczucie bezradności i nie wiedzą jak poradzić sobie z przemocą, jakiej doznają. Występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu rodziny, w której doszło do stosowania przemocy oraz do problemów współistniejących, pokazuje konieczność stworzenia systemu kompleksowej pomocy wszystkim jej członkom; taka pomoc powinna stać się jedną z form redukcji szkód powstających w związku z wystąpieniem przemocy oraz szkód dotykających cały krąg osób pozostających w rodzinnych związkach.

Na spotkania grupy uczestnicy pracować będą nad budową poczucia własnej wartości poprzez pracę w grupach, wykłady, ćwiczenia i wskazówki  do przemyślenia oraz dzielenie się doświadczeniem. Praca w Grupie Wsparcia polegać będzie na nauce rozpoznawania własnych schematów zachowań, które wzmacniają tę destrukcję i uwikłanie w niszczącą relację. Grupa będzie miała charakter cykliczny i będzie mogła się rozrastać w ciągu czasu jej działalności o innych członków. Przyjęcie nowej osoby w trakcie trwania grupy będzie musiało być wcześniej ustalone z osobą prowadzącą.

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH: dla osób zmagających się z uzależnieniem, po odbyciu stacjonarnego leczenia, dla rodzin osób uzależnionych. Członkowie takiej grupy mają możliwość wzajemnego zadawania pytań, poruszania tematów trudnych i ważnych, ale nie tylko. W grupie wsparcia będą mieli możliwość prowadzenia swobodnych rozmów, dyskusji, doświadczać poczucia tego, że pośród innych znajdą zrozumienie problemów, z którymi borykają się każdego dnia. Uczestnictwo w grupie wsparcia to jedna z form aktywności, w której mogą się odnaleźć zarówno kobiety jak i mężczyźni. Osoby z uzależnieniem również mają swoje potrzeby, chociażby potrzebę wyjścia z domu i odprężenia się od codziennych trosk. Co jeszcze może dać osobom z uzależnieniem uczestnictwo w grupie wsparcia? Między innymi: emocjonalne oraz społeczne oparcie i zrozumienie, akceptacje sytuacji, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sytuacją, poszerzenie wiedzy o wspólnym problemie, stworzenie nowego układu stosunków i nowego sposobu życia, a więc stworzenie warunków do normalizacji życia, wsparcie w radzeniu sobie z własnymi trudnościami, zrozumienie siebie oraz własnych potrzeb, uwolnienie nagromadzonych emocji i napięć, zrozumienie własnych emocji, podzielenie się swoimi problemami z osobami mającymi podobne przeżycia w bezpiecznych warunkach. Grupa będzie miała charakter cykliczny i będzie mogła się rozrastać w ciągu czasu jej działalności o innych członków. Przyjęcie nowej osoby w trakcie trwania grupy będzie musiało być wcześniej ustalone z osobą prowadzącą.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łapszach Niżnych

mgr Magdalena Grywalska

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Przerwy międzylekcyjne

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 725

W poprzednim tygodniu: 969

W tym miesiącu: 2565

W poprzednim miesiącu: 1353

Wszystkich: 89742

Imieniny