Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych

Nauczyciele

mgr inż. Wojtas Mariusz

Dyrektor Szkoły

nauczyciel informatyki

 

mgr Byczyk Joanna

Wicedyrektor Szkoły

nauczyciel matematyki, informatyki

 

mgr Butas Roman

nauczyciel fizyki, informatyki, zajęcia techniczne

 

mgr Celuszak Barbara

nauczyciel matematyki

 

mgr Cieślik Magdalena

nauczyciel języka polskiego, muzyki, plastyki, wychowawca kl. VI

 

mgr Fic Bożena

nauczyciel religii, muzyki, plastyki

 

mgr Horoba Elżbieta

nauczyciel geografii, przyrody,  wiedzy o społeczeństwie,

wychowawca kl. III b gimnazjum

 

mgr O. Jabłoński Dariusz SP

nauczyciel religii

 

mgr Kaczmarczyk Maria

nauczyciel języka  słowackiego

 

mgr Kaszycka Aneta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia rewalidacyjne

wychowawca kl. II a

 

mgr Koczocik Piotr

nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Kos Joanna

nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca grupy "Krasnale"

 

mgr Kowalczyk Anna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopedia, wychowawca kl. III

 

mgr Kowalczyk Barbara

nauczyciel biologii, chemii, wychowawca kl. III c gimnazjum

 

mgr Krygowska Ewa

nauczyciel język polskiego, wychowawca kl. V a

 

mgr Krzysik Paulina

nauczyciel język angielskiego, wychowawca kl. VII

 

mgr Kulczycka Urszula

nauczyciel język angielskiego

 

mgr Lasak Krystyna

nauczyciel język niemieckiego, edukacji dla bezpieczeństwa

 

mgr Łukuś Elżbieta

nauczyciel historii, wychowawca kl. V b

 

mgr Nowak Miłosława

nauczyciel język niemieckiego, opiekun świetlicy, logopedia

wychowawca kl. VIII

 

mgr Nowak Zofia,

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I

 

mgr Pirchała Bogumiła,

nauczyciel matematyki, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. IV

 

mgr Stopa Helena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca oddziału "0"

 

mgr Subik Agnieszka

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. III a gimnazjum

 

mgr Trybunia Bogumiła

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II b

 

mgr Wojtas Marta

nauczyciel edukacja przedszkolnej, wychowawca grupy "Skrzaty"

 

mgr Wójcik-Forszpaniak Małgorzata

pedagog szkolny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

mgr Zarzycka Ewa

nauczyciel języka  polskiego

 

mgr Żołądek Józefa

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz, doradca zawodowy

 

Sekretariat:

P. Lucyna Dziuban

Dziennik Elektroniczny

Zegar

Imieniny