Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych

ŚWIETLICA-ROZPOCZĘCIE PRACY

Utworzono dnia 01.09.2022

ŚWIETLICA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem, godzinami pracy świetlicy i dokumentami jakie znajdują się w załącznikach poniżej. 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III, dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od lekcji.

2. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie rodziców niepracujących oraz uczniowie klas IV-VIII.

3. Przyjęcie dzieci do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów składanego corocznie za pomocą Karty zgłoszenia - należy wypełnić ją  i złożyć w sekretariacie szkoły do dn. 09.09.2022 r. włącznie.

4. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły.

5. Wszelkie sprawy sporne związane z przyjęciem dziecka do świetlicy rozstrzyga Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Stanka  Łapszach Niżnych.

Zasady bezpieczeństwa – odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej

1. Nauczyciel – wychowawca każdorazowo odnotowuje godzinę przyjścia i wyjścia ucznia ze świetlicy szkolnej.

3. Uczniowie opuszczają świetlicę zgodnie z „Oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o formie powrotu dziecka do domu”.

W przypadku, gdy w wyznaczonym czasie pracy świetlicy szkolnej, uczeń nie zostanie odebrany ze świetlicy szkolnej zgodnie z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów, wychowawca podejmuje próbę skontaktowania się z nimi. Przy braku możliwości nawiązania kontaktu i przedłużającej się nieobecności rodziców / prawnych opiekunów, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zawiadamia policję, podając dane osobowe dziecka i rodziców/ prawnych opiekunów.

Dyrektor Szkoły

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/23

Poniedziałek: 11:30  - 14:10

Wtorek: 11:30 – 15:00

Środa:  12:30 - 14:10

Czwartek: 11:30 - 14:10

Piątek: 11:30 - 13:00

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 5 wydarzeń w tym miesiącu

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 636

W poprzednim tygodniu: 889

W tym miesiącu: 248

W poprzednim miesiącu: 3868

Wszystkich: 173561

Imieniny