Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Utworzono dnia 01.07.2020

PODSUMOWANIE PROJEKTU

„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II”

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 realizowany był przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Partnerem projektu była Gmina Łapsze Niżne. Projekt realizowany był w ciągu trzech ostatnich lat z uczniami klas gimnazjalnych, a po zmianach systemu edukacji, uczniami klas ósmych. Celem prowadzonych działań było zwiększenie w przyszłości szans na zatrudnienie  na rynku pracy oraz podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Jednym z założeń  projektu  było utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – SPInKa, a głównym efektem działań doradczych wypracowanie z każdym uczniem Indywidualnego Planu Działania, w którym znalazło się miejsce na podsumowanie cech osobowości i predyspozycji zawodowych, wyboru właściwej dla siebie szkoły średniej, a także próba zaplanowania swojej kariery zawodowej, co nierzadko sprawiało uczniom nieco kłopotu. W ramach projektu uczniowie klas kończących szkołę mieli możliwość uczestnictwa w Targach Edukacyjnych – Festiwal zawodów, organizowanego co roku w Krakowie, a tym samych zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych całego województwa małopolskiego. Wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego zostali objęci wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową i gimnazjum w ciągu ostatnich trzech lat z terenu całej gminy Łapsze Niżne. Uczniowie otrzymali imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w projekcie. Józefa Żołądek