Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych.

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Wojtas.
 • E-mail: sp@lapszenizne.pl
 • Telefon: 182659341

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych
 • Adres: ul. Długa 12; 34-442 Łapsze Niżne
 • E-mail: sp@lapszenizne.pl
 • Telefon: 182659341

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 Do budynku szkoły prowadzą schody oraz pochylnie ułatwiające przemieszczanie osobom niepełnosprawnym.

Szkoła posiada podwójne blokowane drzwi wejściowe umożliwiające bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie z budynku. Przed drzwiami zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt z osobami obsługi.

Wewnątrz szkoły na poziomie 0 znajduje się pochylnia ułatwiająca poruszanie w tym obszarze.  

Toaleta wewnątrz budynku na poziomie – 0 przy wejściu bocznym do przedszkola oraz w zapleczu sanitarnym Sali gimnastycznej jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do pozostałych toalet na I piętrze budynku jest utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów.

Kalendarium

edupolis | Gdzie szukać pomocy, jeśli dziecko zostanie wykorzystane seksualnie przez jednego z rodziców? Wyjaśnia to prawniczka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Imieniny